Informujemy, że strona viralnews.pl ma charakter informacyjno – rozrywkowy. W żaden sposób nie przyczynia się do propagowania przekazów niezgodnych z prawem czy normami społecznymi. Nie propaguje pornografii, przemocy ani rasizmu. W przypadku treści drastycznych o charakterze informacyjnym, staramy się ostrzegać przed nimi naszych czytelników.
Zwracamy się do czytelników o przestrzeganie powyższych zasad również w odniesieniu do komentarzy.
Wszelkie opinie noszące znamiona nielegalności, obraźliwe, nawołujące do działań prawem zakazanych będą usuwane. Rozumiemy, że niektóre informacje mogą wywoływać emocje ale prosimy o wyrażanie ich w sposób kulturalny i nie obrażający nikogo.

1. Informacje ogólne.

 1. Serwis www.viralnews.pl pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczka”, „cooki”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Pliki Cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. Pliki Cookies zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu a uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, dane te mogą być też wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Informacje wynikające z plików cookies gromadzone przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Logi serwera.

 1. Jak każdy serwis zbieramy informacje o niektórych zachowaniach użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy tych danych osobom trzecim.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
  • czas nadejścia zapytania i wysyłania odpowiedzi
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy wczytywaniu strony WWW,
  • adres URL strony ostatnio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • nazwę sieciową komputera (host)
  • dane na temat Twojego dostawcy Internetu

4. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że jeśli wyłączysz obsługę plików Cookies, które są niezbędne do uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania ustawień użytkownika może to utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

5 Ochrona praw autorskich

Większość treści umieszczonych na viralnews.pl w tym: tekstów, zdjęć, obrazów oraz filmów znaleziona została przez naszych Użytkowników w Internecie. Zawsze staramy się odnaleźć twórcę danej treści i poinformować kto jest autorem obrazu czy filmu, szanując jego prawa oraz udostępniając jego twórczość kolejnym osobom.Ponieważ jednak głównymi autorami viralnews.pl są nasi Użytkownicy, nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni zadbać o przekazanie nam przez nich kompletu informacji o prawach autorskich. Jeżeli widzisz, że któryś z naszych opublikowanych wpisów narusza prawa autorskie, prześlij do nas: link do strony internetowej lub inny dowód, że opublikowane na naszym portalu materiały mogą naruszyć prawa autorskie; link do opublikowanego na naszym portalu artykułu, w którym pojawiły się zgłaszane materiały; swoje imię i nazwisko, adres oraz kontakt; oświadczenie, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo i że działasz w dobrej wierze; oświadczenie, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i że jesteś właścicielem własności intelektualnej albo jesteś uprawniony do jej reprezentowania w imieniu właściciela. Po otrzymaniu powyższych informacji, podejmiemy działania w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w danych przypadkach usunięcia materiału. Zgłoszenie prosimy wysyłać pod adres: kontakt@viralnews.pl Ponieważ sami jesteśmy twórcami szanujemy pracę i prawa innych. Pomóż nam, bo razem możemy to robić lepiej!


RODO

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe. W kontekście wejście w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

Rola viralnews.pl w kontekście RODO
W rozumieniu RODO ViralNews przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli 
Administratora Danych Osobowych („Administrator”, „ADO”).

Cel: Realizacja umowy
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w 
tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i dostosowania Portalu do preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
· login
· e-mail
· wiek
· płeć
· adresy IP rejestracji, logowania, itp.
Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa preferencji.

Cel: Uzasadnione interesy
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzane są w szczególności następujące dane:
· login
· e-mail
· wiek
· płeć
· adresy IP rejestracji, logowania, itp.

Profilowanie:
Powyższe dane wraz z innymi danymi „technicznymi” uzyskanymi podczas korzystania z Portalu, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju Portali (chodzi np. o preferencje co do wystawianych ogłoszeń i wyznaczania kierunku które z nich najczęściej są publikowane). Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przetwarzania: 
Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w 
celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Przekazywanie innym podmiotom:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania 
umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. W przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

Kategorie odbiorców danych:
Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp. 

Ponadto Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym zaufanym Partnerom Marketingowym / agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawy prawne w tym inne niż zgoda:
Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których dane będą przetwarzane. W szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje art. 6 RODO.

Państwa prawa:
Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
■ Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
■ Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane powinny być usunięte,
■ Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ponadto, jeśli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
■ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
■ W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
■ W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
■ W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
■ W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
■ W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych (o ile został powołany), korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych kontakt@viralnews.pl

Informacje o wymogu podania danych:
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu 
zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


źródło: otwarte pisma prawnicze

Komentarze
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format