statystyki wlochy 19-03-2020

Aktualne statystyki koronawirusa na świecie 19-03-2020

Liczba zachorowań na świecie:

237,912

Liczba zgonów na świecie:

9,844

Liczba osób wyleczonych na świecie:

86,657

Oto najnowsze staystyki przypadków koronawirusa na podstawie danych ze 177 krajów

Dzisiaj od północy przybyło na świecie prawie 20 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. W tym samym czasię w wyniku choroby zmarło 901 pacjentów.

Największą liczbę nowych przypadków mają Włochy – jest to 5322. Jak do tej pory łączna liczba odnotowanych przypadków koronawirusa we Włoszech  przekroczyła 41 tysięcy. Pośród 33190 aktywnych przypadków około 8 % to pacjenci w stanie ciężkim lub krytycznym.  Niestety jak do tej pory choroba kończy się śmiercia dla aż 43% Włochów którzy byli chorzy na COVID-19. Jest to jeden z najwyższych wskaźników na Świecie. Dla porównania w Chinach wskaźnik ten jest na poziomie 4%, w Iranie wynosi 18%, a w Niemczech 28%.

statystyki wlochy 19-03-2020a

Hiszpania, Niemcy oraz Stany Zjednoczone mają po ponad 2 tysiące nowych zakażeń SARS-CoV-2

Sytuacja w Polsce także jest poważna – do godziny 20:00 było 355 przypadków. Wzrost o 68.

Dodaj komentarz